Pilgrim på havet

By Pär Lagerkvist

När pilgrimen hade kommit ombord på banditskeppet som skulle föra honom until eventually Det heliga landet föll han until ro och ängslades inte längre för någonting. Ändå förstod han att fartyget var en eländig gammal skorv, besättningen ett opålitligt slödder. Skepparen själv var en undersätsig, dyster guy med stickande ögon. Om en av männen, Giovanni, sades det att han var en förlupen präst, en hädare och en horkarl vars öde måste bli att brinna i helvetets eld. Ombord på pilgrimsskeppet, lower than stjärnorna, medan det oändliga havet häver sig, berättar Giovanni för Tobias om sitt liv. Om en brottslig kärlek, som fått biktfar och biktbarn att glömma plikt och förnuft, om hatet och fördömelsen när de upptäcks.

Enkelt och direkt skildrar Pär Lagerkvist ett människoöde below pilgrimstiden, males det är en enkelhet med flera bottnar och en klarhet med många perspektiv.

Show description

Quick preview of Pilgrim på havet PDF

Show sample text content

Ana de att jag skulle komma? – Ja … – Jag förstår det. Jag har förstått att du upp täckt att jag biktat mig där, att det är där jag bekant min kärlek until eventually dig, talat öppet om den med gud. Jag har erkänt allt. Och jag har också sagt honom att jag aldrig skall svika min kärlek until eventually dig, hur han än dömer mig för det. Han vet allt. Förra gången tyckte jag att jag såg dig i mörkret utanför kyrkan när jag lämnade den, att du stod där ett stycke från mig. males du kom inte, du följde inte efter mig, och då förstod jag ju att det inte kunde vara du.

Så föreföll det åtminstone honom där han stod med sin långa gängliga gestalt längst framme i fören och såg ut över de ändlösa vattenvidderna, över detta hav som öppnade sig oändligt åt alla håll, som utan slut … som om bara havet fanns … Det heliga havet … Utan något bestämt mål, utan något mål alls … Bara havet … Det heliga havet … Om styrbord siktades en tremastare som låg strandad, uppvräkt på ett rev, med våldsam slagsida, hela skrovet vält över ända. Den hade väl förlist less than nattens rasande hurricane och blivit fullständigt vrak.

Min mor märkte ju hans misslyckande och förstod att denne beskedliga guy inte kunde få bukt med mig och den onda ande som tagit väldet över mig. Istället valde hon att använda sig av hans beskedlighet och svaghet och höll jämt och ständigt på med honom att han skulle tala om mig med kyrkoherden i Sankt Tomas, som ju var den som närmast hade ansvaret för mig och min vandel, förklarade att det var hans plikt att göra det. Det medgav han verkligen så småningom, quick han iallafall fortsatte att neka som förut.

Han darrade verkligen och den långa smala kniven, likadan som Ferrantes, var alldeles för stor i hans lilla hand. Spetsen skälvde hela tiden på den. – Så! Stick honom nu! Stick honom, säger jag! Giusto böjde sig ner över offret och måttade några hugg, males de trängde knappt mer än genom kläderna på kaptenen, tycktes det. – Din ynkliga stackare, orkar du inte … Stick honom i halsen då! I halsen, hör du! Giusto gjorde det. males när blodet började spruta fram blev han nästan grön i ansiktet och började kallsvettas.

Om det inte skedde nu strax skulle han och hans people själva ta reda på dem. – Förresten, sade han och vände sig until eventually en guy som såg annorlunda ut än de övriga, ska skeppskassan överlämnas until mig. Det är väl du som är kaptenen ombord, kan jag tro. Eller som var det rättare sagt. Fartyget har påträffats som vrak och med complete rätt tagits i besittning av mig. Gå ner och hämta upp skeppskassan, som jag sa. Den tilltalade var en något äldre, gråhårig guy, lite fetlagd males starkt byggd, med kraftigt ansikte och en speedy blick i sina ärliga sjömansögon.

Download PDF sample

Rated 4.69 of 5 – based on 13 votes