Fånge på Guantanamo

By Gösta Hultén

- Jag begär inte ert medlidande, males jag vill berätta om Guantánamo för mina bröders cranium, de som sitter kvar där, och för att ingen ska kunna säga: "Jag visste ingenting".

Fånge på Guantánamo är Mehdi Ghezalis egen historia, som han berättade den för journalisten Gösta Hultén, om de två och halvt år - över 900 dagar - som han satt inlåst i en bur på den amerikanska basen på Kuba.

Här beskriver han tortyren och förhören, males också om hur fångarna försökte stötta och hjälpa varann. Ghezali skildrar den förnedringen som han utsattes för av sina fångvaktare och om den brinnande tro som höll honom uppe. Han berättar om sin uppväxt i Sverige och hur amerikanerna grep honom i Pakistan och förde bort honom. Fånge på Guantánamo är en svidande vidräkning med det exempellösa rättsövergrepp som den amerikanska regeringen utsätter många tusen muslimer för i fånglägren på Kuba, i Irak och Afghanistan. Den är också starkt kritiskt until det tafatta agerandet från de svenska myndigheterna för att få honom frigiven.

Gösta Hultén är ordförande i Guantánamokommittén där riksdagsmän från samtliga partier arbetade för Mehdi Ghezalis frigivning. Hultén är den enda journalist som träffat Mehdi Ghezali less than längre perioder.

Marked as retail on unique obtain source.

Show description

Quick preview of Fånge på Guantanamo PDF

Show sample text content

Ingen ansvarig på någon myndighet förklarade beslutet eller besvarade den främlingsfientliga hetsen. Sanningen var att de 520 000 kronorna i huvudsak var en interndebitering. Den egentliga kostnaden för staten, för flygbränsle, var troligen bara en femtedel av summan. Varför Försvarsmakten saltade notan och läckte summan until eventually pressen, innan bläcket i fakturan torkat, kan guy bara spekulera i. Vem som fick bära skulden vet vi. Mehdi tycker att united states åtminstone borde betala flygresan. – Det är ju de som fört bort mig och ställt säkerhetskraven, så därför tycker jag att Sverige ska kräva tillbaks pengarna.

Dessa beslut skulle hållas hemliga i tio år, males deras existens och innehåll avslöjades i samband med skandalbilderna från Abu Ghraibfängelset i april 2004. I april 2003 godkände försvarsdepartementet förhörsmetoder för Guantánamo Bay som tillät systematiskt avbruten sömn, att utsätta fångarna för hetta, kyla, musik på hög volym och starkt ljus, allt enligt vad försvarstjänstemän berättat för Washington publish. Den hemliga listan över ett 20-tal förhörsmetoder som läckte ut, hade godkänts av Rumsfeld och justitieminister Ashcroft och var de första offentliga bevisen för att psykisk och fysisk rigidity less than förhör godkänts på regeringsnivå.

Han hålls fortfarande, när detta skrivs fånge, utan rättegång, trots svenska protester. De inspärrade i Guantánamo och USAs övriga fångläger är genomgående muslimer. Det ger vad f d presidentrådgivaren Sidney Blumenthal kallat �USAs nya gulag«, ett obehagligt drag av kollektiv bestraffning, ett korståg mot en faith. Enligt Nationalencyklopedin är ett koncentrationsläger ett provisoriskt fängelse, där människor spärras in utan rättegång av politiska eller religiösa skäl. Enligt denna definition är Guantánamo ett koncentrationsläger.

Den 17 oktober 2004 bekräftades Mehdis och andra fångars vittnesmål om tortyr av f d fångvaktare intervjuade i ny occasions. I januari 2005 lyckades den amerikanska medborgarrättsorganisationen ACLU komma över FBI-dokument som publicerades i flera stora amerikanska tidningar. De visade att FBIs ledning sommaren 2004 fick flera rapporter från egna medarbetare om övergrepp på fångar. I juni fick FBIs chef Robert Mueller en rapport från medarbetare i Guantánamo med beteckningen �Urgent Report«, som beskrev övergrepp på fångar, som i flera fall var grövre än de Mehdi berättat om.

Först när jag skulle åka hem gav de mig en vanlig tandborste och tandkräm. Det finns fyra separata läger i Guantánamo, Camp 1, 2, three och four. Mehdi satt omväxlande i Camp 1, 2 och three. Den danske fången Slimane satt en stor del av tiden i Camp four, som hade den mildaste routine. Han hade visserligen erkänt att han fått vapenträning i Afghanistan och kom until Afghanistan för att sedan slåss mot ryssarna i Tjetjenien. males han ansågs, trots det, eller kanske simply därför, som mer välartad än Mehdi som, enligt vad han själv säger, inte burit vapen och inte kom until eventually Afghanistan för att delta i krig.

Download PDF sample

Rated 4.31 of 5 – based on 16 votes