Ensam på Mars

By Andy Weir

Efter en misslyckad rymdexpedition lämnas Mark Watney ensam kvar på Mars. Hans besättning är övertygad om att han är död, males Mark Watney lever i alla fall för tillfället. Utan möjlighet att kunna kommunicera sin belägenhet med jorden inser han snart att han måste utnyttja alla sina kunskaper för att överleva. Utrustad med en stor component skarpsinne, och en ännu större dos humor, ger sig Mark Watney i kast med att utmana den röda planetens ogästvänliga miljö med målet att en dag kunna återvända hem.

Show description

Quick preview of Ensam på Mars PDF

Show sample text content

Jag dricker så mycket jag behöver och gör mig av med spillprodukterna utomhus. simply det, Mars, jag tänker pissa och skita på dig. Där får du för att du envisas med att försöka ha ihjäl mig. Sådärja. Jag har redan sparat 3,6 piratninjor. LOGGANTECKNING: SOL 198 Nu har jag gjort ett rejält framsteg med syresättaren! Jag har ägnat större delen av dagen åt att gå igenom specifikationerna. Den hettar upp koldioxid until 900°C och leder den sedan över en zirkonelektrolyt som skalar bort kolatomerna. Det mesta av energin går åt until att hetta upp gasen.

Vad händer? ” ”Han är på väg”, sa hon. Venkat sjönk bakåt i stolen. ”Finns chansen att det är en new york testkörning? ” Hon skakade på huvudet. ”Han körde rakt bort från habitatet i nästan televisionå timmar, steg ur i ett par minuter och körde vidare i televisionå timmar. Vi antar att han steg ur för att byta batteri. ” Venkat suckade tungt. ”Det är kanske bara ett längre try? Ett där han tänker stanna ute över natten? ” ”Han är sjuttiosex kilometer från habitatet”, sa Mindy. ”Skulle han inte stanna inom gångavstånd om han tänker genomföra ett övernattningstest?

Hans kaloriintag är redan minimalt. Med tanke på hur mycket fysiskt arbete han utför äter han faktiskt redan betydligt mindre än han borde. Och det kommer bara att bli värre. Snart kommer hela hans vitamin att most sensibleå av potatis och vitaminkomplement. Han har sparat ett antal proteinrika måltidsransoner until eventually senare, males han kommer ändå att bli undernärd. ” ”Hur lång tid dröjer det innan han svälter ihjäl när maten väl har tagit slut? ” frågade Teddy. ”Förutsatt att han har gott om vatten skulle han kunna klara sig i tre veckor.

De närmaste dagarnas resa bör bli lätt. Nästa större prevent är kratern Marth. Den ligger mitt i den rakaste vägen until eventually Schiaparelli. Det kommer att kosta mig ungefär hundra kilometer att köra runt den, males det kan inte hjälpas. Jag försöker sikta på den södra randen. Ju närmare kraterväggen jag kommer, desto mindre tid slösar jag bort på att köra runt den. ”Har du läst dagens uppdatering? ” frågade Lewis och tog ut sin component ur mikrougnen. ”Ja”, sa Martinez och tog en klunk. Hon satte sig mittemot honom vid bordet i fiket, öppnade försiktigt den ångande förpackningen och bestämde sig för att låta maten svalna en stund innan hon började äta.

De fjorton paneler jag tog med mig until eventually Pathfinder tillhandahöll de 18 kilowattimmar som batterierna kunde lagra. När jag körde lastade jag panelerna på taket. Släpvagnen ger mig plats until eventually ytterligare sju paneler (hälften av taket kommer att saknas på grund av hålet jag håller på att skära i det). Energibehovet på den här resan kommer att avgöras av syresättaren. Allt avgörs av hur mycket el jag kan förse det giriga lilla fanskapet med according to sol. Jag vill minimera hur ofta jag blir tvungen att lägga in dagar när jag inte kan köra.

Download PDF sample

Rated 4.87 of 5 – based on 25 votes